خطر ارایش برای بارداری

Beautiful Girl Close up Portrait (5)

آرایش در سه ماهه اول بارداری

یکی از سوالاتی که برای خانم های باردار پیش آمده است این است که ایا آرایش کردن خطرناک است؟ بهتر است سه ماه اول…